Usługi kadrowo-płacowe

Wymagania dotyczące zarządzania firmą stają się coraz bardziej rozległe. Dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do rzetelnej obsługi

kadrowo-płacowej naszych klientów.

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • Naliczania wynagrodzeń pracowników;
  • Sporządzania list płac;
  • Wypełniania i dostarczania deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników;
  • Wypełniania i dostarczania dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS;
  • Sporządzania ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
  • Sporządzania raportów wynagrodzeń do analizy;
  • Wypełniania rozliczeń rocznych pracowników.

Osoba kontaktowa:

Anna Dyjak

Patrycja Perczyk


google map embed code