Usługi kadrowo-płacowe

how to fly with a dog

Our UK essay creating care is the most beneficial one particular concerning countless people you achieved on the way. We are able to offer you a maximum range of essay article writing care you need dissertation service

Wymagania dotyczące zarządzania firmą stają się coraz bardziej rozległe. Dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do rzetelnej obsługi

kadrowo-płacowej naszych klientów.

Oferujemy pomoc w demonstration speech essay order research paper online zakresie:

  • Naliczania wynagrodzeń pracowników;
  • Sporządzania list płac;
  • Wypełniania i dostarczania deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników;
  • Wypełniania i dostarczania dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS;
  • Sporządzania ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
  • Sporządzania raportów wynagrodzeń do analizy;
  • Wypełniania rozliczeń rocznych pracowników.

Osoba kontaktowa:

Anna Dyjak

Patrycja Perczyk

[gmap-embed id="91"]